“Интоор Эккаунт Аудит” ХХК- ийн захирал Г.ҮҮРИЙНТУЯА “Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний хөгжил, хандлага” ТМЗ-2021 чуулганд “ТМЗҮ-НИЙ ОЛОН УЛСЫН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ” сэдвээр амжилттай оролцлоо.

Энэхүү Чуулган нь 7 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд оролцогч нартаа цахим, танхим хэлбэрээр орлцох боломжийг олгосноороо онцлог юм.

#

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US