Ари Тэлмэн 2 /Хувь хүний орлогын албан татвар “Цалингаас авдаг татвар”/Хариулт үлдээх