Ари Тэлмэн 2 /Хөрөнгийн орлого “Хүүний орлого”Хариулт үлдээх