Албан татвар төлөгч

Дараах статустай иргэн, хуулийн этгээд “үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар төлөгч”-өөр бүртгүүлэх боломжтой байна. Үүнд: 

 • Монгол Улсын иргэн
 • Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн
 • Монгол Улсад оршин суугч бус этгээд
 • Төрийн бус байгууллага,
 • Шашны байгууллага,
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж байгууллага, тэдгээрийн төлөөлөгчийн газар
 • Компани, Нөхөрлөл, хоршоо
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд, сан байна.

Татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй бол НЭВТРЭЛТИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ-ийн татвар төлөгчийн бүртгүүлэх цэсээр бүртгүүлнэ.

Үл хөдлөх (газраас бусад) эд хөрөнгийн үнэлгээ

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ногдуулах үнэлгээг дараах зарчимаар тодорхойлно.

Үүнд: 

 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэгдсэн үнийн дүнгээр
 • Хөрөнгийн даатгалд даатгуулсан үнийн дүнгээр
 • Данс бүртгэлд бүртгэгдсэн үнийн дүнгээр тус тус тодорхойлно.

Татвараас чөлөөлөгдөх эд хөрөнгө

 • улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг хуулийн этгээдийн үл хөдлөх эд хөрөнгө;
 • орон сууц, нийтийн эзэмшлийн барилга байгууламж;
 • үйлдвэрлэл, технологийн паркийн удирдлага, нэгжийн үйлдвэрлэл, технологийн парк; доторхи барилга байгууламж, бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө;
 • чөлөөт бүсэд баригдаж бүртгэгдсэн барилга,байгууламж;

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвараас хөнгөлөх 

 • гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлсэн газар;
 • нийслэлд 95 хувиар;
 • аймгийн төвд 97 хувиар
 • сумын төв, тосгонд 98 хувиар.
 • газар тариалангийнхаас бусад аж ахуйн зориулалтаар иргэнд өмчлүүлсэн газар
 • нийслэлд 30 хувиар;
 • аймгийн төвд 70 хувиар;
 • сумын төв, тосгонд 85 хувиар;
 • газар тариалангийн зориулалтаар иргэнд өмчлүүлсэн газрыг 95 хувиар;
  • /Эх сурвалж: www.mta.gov.mn/

No responses yet

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг *-р тэмдэглэсэн

mn