Хууль тогтоомжийн дагуу газар эзэмшүүлэх, ашиглуулахаар шийдвэрлэсний үндсэн дээр газрыг эзэмшиж, ашиглаж байгаа: Монгол Улсын иргэн, […]
Бид та бүхэндээ Татварын төрлүүдээр анимейшн цуврал хийж танилцуулж байгаа билээ. Өмнөх 1-р бүлэгт бид Хувь хүний орлогын албан татварын […]
Албан татвар төлөгч Дараах статустай иргэн, хуулийн этгээд “үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар төлөгч”-өөр бүртгүүлэх боломжтой байна. Үүнд:  Монгол Улсын […]
mn