audit

Аудитын үйлчилгээ

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайлан болон санхүүгийн баримтыг хянаж дүгнэлт гаргах, зөвлөмж өгөх үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд олон жилийн туршлагатай хамт олон үзүүлж байна.

Дотоод хяналт

Байгууллагын удирдлага, хувьцаа эзэмшигчдийн захиалгаар хувийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад санхүү, татварын тайлагнал үнэн зөв, бодитой илэрхийлэгдэж буйг  иж бүрэн болон хэсэгчлэн хянаж эрсдлийн түвшинг тодорхойлж  зөвлөмж өгөх үйлчилгээ 

Танд мэргэжлийн тусламж хэрэгтэй байна уу?

Бид энэ салбартаа 20+ жилийн турш ажиллаж байна. Таны бизнест тулгарсан асуудлыг хэрхэн шийдэж болох талаар бидэнтэй холбогдоорой. 

Уг компаний мэргэшсэн чадварлаг хамт олон нь санхүүгийн найдвартай мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлж, манай компаний санхүүгийн алдаа, дутагдлыг илрүүлэн зөвөлгөө өгч хамтран ажилладагт байнга талархаж байдаг.

Жем Проспектурс Монголиа ХХК
Ч.Энх-Амгалан, Founder & CEO