АУДИТ Татварын зөвлөх үйлчилгээ

Интоор Эккаунт ХХК

 “Интоор Аккоунт” ХХК нь 2013 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр мэргэшсэн багаас бүрдсэн, чадварлаг, бүтээлч хамт олон бүхий мэргэжлийн байгууллага юм.  

Бид юу хийдэг вэ

Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дагуу Төрийн болон хувийн хэвшлийн компаниудын тайлант оны болон завсрын хугацааны санхүүгийн тайлан баримтуудын аудитын ажил хийж гүйцэтгэх.

Read more

Татварын тухай хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, сурталчлан таниулах

Read more

Санхүүгийн тайлан тооцоо, татвар нийгмийн даатгалын тайлан, өдөр тутмын бүртгэлийн үйл ажиллагааг дараахь 2 нөхцөлөөр хийж гүйцэтгэнэ.

Read more

Ажилтан албан хаагчид, ажлын талбарт шинээр гарч байгаа нягтлан бодогч нарт дадлага туршлага олгох, ажилд зуучлах, дадлагажуулах, зөвлөх үйлчилгээ.

Read more

Зөвлөгөө мэдээлэл