Албан татвар төлөгч Дараах статустай иргэн, хуулийн этгээд “үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар төлөгч”-өөр бүртгүүлэх боломжтой байна. Үүнд:  Монгол Улсын […]
mn