АУДИТ Татварын зөвлөх үйлчилгээ
[stm_spacing lg_spacing=”98″ md_spacing=”98″ sm_spacing=”60″ xs_spacing=”40″][stm_animation_block animation=”fadeInRight” animation_duration=”0.5″ animation_delay=”0″]

Интоор Эккаунт ХХК

 “Интоор Аккоунт” ХХК нь 2013 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр мэргэшсэн багаас бүрдсэн, чадварлаг, бүтээлч хамт олон бүхий мэргэжлийн байгууллага юм.  

[/stm_animation_block][stm_spacing lg_spacing=”110″ md_spacing=”110″ sm_spacing=”60″ xs_spacing=”40″]
[stm_spacing lg_spacing=”86″ md_spacing=”86″ sm_spacing=”60″ xs_spacing=”40″]

Бид юу хийдэг вэ

[stm_animation_block animation=”fadeInUp” animation_duration=”0.5″ animation_delay=”0.2″][stm_info_box align_center=”yes” style=”style_6″ title_icon=”stm-amsterdam-presentation” title=”Аудитын үйлчилгээ” link=”url:%2Fservices%2F%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D1%8D%D1%8D%2F|||” css=”.vc_custom_1610152361915{margin-bottom: 0px !important;}”]Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дагуу Төрийн болон хувийн хэвшлийн компаниудын тайлант оны болон завсрын хугацааны санхүүгийн тайлан баримтуудын аудитын ажил хийж гүйцэтгэх.[/stm_info_box][/stm_animation_block][stm_spacing lg_spacing=”20″ md_spacing=”20″ sm_spacing=”20″ xs_spacing=”20″]
[stm_animation_block animation=”fadeInUp” animation_duration=”0.5″ animation_delay=”0.4″][stm_info_box align_center=”yes” style=”style_6″ title_icon=”stm-amsterdam-loupe” title=”Татварын зөвлөх үйлчилгээ” link=”url:%2Fservices%2F%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD-%D0%B7%D3%A9%D0%B2%D0%BB%D3%A9%D1%85-%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D1%8D%D1%8D%2F|||” css=”.vc_custom_1607266969429{margin-bottom: 0px !important;}”]Татварын тухай хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, сурталчлан таниулах[/stm_info_box][/stm_animation_block][stm_spacing lg_spacing=”20″ md_spacing=”20″ sm_spacing=”20″ xs_spacing=”20″]
[stm_animation_block animation=”fadeInUp” animation_duration=”0.5″ animation_delay=”0.2″][stm_info_box align_center=”yes” style=”style_6″ title_icon=”stm-amsterdam-file” title=”Нягтлан бодох бүртгэл” link=”url:%23||” css=”.vc_custom_1610152576965{margin-bottom: 0px !important;}”]Санхүүгийн тайлан тооцоо, татвар нийгмийн даатгалын тайлан, өдөр тутмын бүртгэлийн үйл ажиллагааг дараахь 2 нөхцөлөөр хийж гүйцэтгэнэ.[/stm_info_box][/stm_animation_block][stm_spacing lg_spacing=”20″ md_spacing=”20″ sm_spacing=”20″ xs_spacing=”20″]
[stm_animation_block animation=”fadeInUp” animation_duration=”0.5″ animation_delay=”0.6″][stm_info_box align_center=”yes” style=”style_6″ title_icon=”stm-amsterdam-aim” title=”Хүний нөөцийн ажил үйлчилгээ” link=”url:%2Fservices%2F%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%85%D2%AF%D2%AF%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D1%80%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D1%8F%2F|||” css=”.vc_custom_1610152320500{margin-bottom: 0px !important;}”]Ажилтан албан хаагчид, ажлын талбарт шинээр гарч байгаа нягтлан бодогч нарт дадлага туршлага олгох, ажилд зуучлах, дадлагажуулах, зөвлөх үйлчилгээ.[/stm_info_box][/stm_animation_block][stm_spacing lg_spacing=”20″ md_spacing=”20″ sm_spacing=”20″ xs_spacing=”20″]
[stm_spacing lg_spacing=”80″ md_spacing=”80″ sm_spacing=”60″ xs_spacing=”50″]
[stm_spacing lg_spacing=”80″ md_spacing=”80″ sm_spacing=”60″ xs_spacing=”40″]

Зөвлөгөө мэдээлэл

[stm_spacing lg_spacing=”50″ md_spacing=”50″ sm_spacing=”40″ xs_spacing=”30″][stm_animation_block animation=”zoomIn” animation_duration=”0.5″ animation_delay=”0.2″][stm_news loop=”size:3|post_type:post” posts_per_row=”3″ style=”1″ img_size=”700×500″][/stm_animation_block][stm_spacing lg_spacing=”46″ md_spacing=”46″ sm_spacing=”15″ xs_spacing=”0″]
[stm_testimonials count=”3″ style=”style_4″ autoplay=”yes” timeout=”4000″ loop=”yes” navigation=”hide” smart_speed=”550″ arrows=”yes” css=”.vc_custom_1610701022798{background-image: url(http://intooraccount.mn/wp-content/uploads/2020/09/pexels-andrea-piacquadio-3760069-scaled.jpg?id=2301) !important;}”]
mn