Татварын зөвлөх үйлчилгээ

44968867 - office work and filling in tax returns close up

Татварын зөвлөх үйлчилгээ

“Татварын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл”-ийн дагуу дараахь үйлчилгээг үзүүлнэ:

  • татварын тухай хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, сурталчлан таниулах
  • хууль тогтоомжийн дагуу татварын тооцоо, тохируулга хийх, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримтын бүрдлийг хянах, татварын нөлөөллийг бүртгэх, батлагдсан маягтын дагуу татварын тайланг гаргах
  • татварын алба, холбогдох бусад этгээдтэй үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн харилцах
Танд мэргэжлийн тусламж хэрэгтэй байна уу?

Бид энэ салбартаа 20+ жилийн турш ажиллаж байна. Таны бизнест тулгарсан асуудлыг хэрхэн шийдэж болох талаар бидэнтэй холбогдоорой. 

Уг компаний мэргэшсэн чадварлаг хамт олон нь санхүүгийн найдвартай мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлж, манай компаний санхүүгийн алдаа, дутагдлыг илрүүлэн зөвөлгөө өгч хамтран ажилладагт байнга талархаж байдаг.

Жем Проспектурс Монголиа ХХК
Ч.Энх-Амгалан, Founder & CEO