Testimonials 1

Уг компаний мэргэшсэн чадварлаг хамт олон нь санхүүгийн найдвартай мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлж, манай компаний санхүүгийн алдаа, дутагдлыг илрүүлэн зөвөлгөө өгч хамтран ажилладагт байнга талархаж байдаг.

Жем Проспектурс Монголиа ХХК
Ч.Энх-Амгалан, Founder & CEO

Уг компанитай 2015 оноос хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд мэргэжлийн үйлчилгээг чадварлаг хамт олны багийн арга ажиллагаагаар өндөр түвшинд хийж хэрэгжүүлдэгт нь байнга талархалтай явдаг билээ. Монголын болон гадны хөрөнгө оруулалттай компаниуд, мөн гадаад улс орноос Монголын санхүүгийн салбарын талаар мэргэжлийн мэдлэг, мэдээлэл хүссэн хуулийн этгээдэд найдвартай тусалж, итгэлтэйгээр хамтран ажиллах бололцоотой байгууллага болно.

Mongolian Business Databese
И.Сэр-Од, Founder & CEO

Интоор Эккаунт компани нь мэргэжлийн өндөр түвшинд үйлчилгээ үзүүлж ирсэн, найдвартай чадварлаг компани юм. Тус компанийг санал болгож байна.

Гоби Энержи Партнерс
Штефэн Вебер, Ерөнхий менежер

Интоор Эккаунт компанийн хамт олон нь Энич аудит компанийн аудитын үйл ажиллагаанд тусалж дэмжиж, аудитын зарим ажил үүргүүдийг хамтран ажиллах гэрээний дагуу алдаа мадаггүй, зохион байгуулалттай, амжилттай гүйцэтгэж ирсэн.

“Энич Аудит” ХХК
Г.Чинтуяа, Гүйцэтгэх захирал

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?